Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.
Nr 48/2021
Data i godzina: 2021/11/26, 16:04
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że oferta spółki zależnej Apator Metrix SA została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wartość oferty wynosi 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%.

Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy postępowania przetargowego.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.