Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do PSG
Nr 15/2020
Data i godzina: 2020/01/24, 17:10
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020, Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 roku otrzymał informację o wyborze oferty Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa sp. z o.o

Wartość oferty dla trzech zadań wynosi 49,0 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym wartość oferty dla wszystkich wygranych przez Apator Metrix SA zadań w tym przetargu wynosi 75,2 mln zł.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. 

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umów przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.