Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do PGE Dystrybucja S.A.
Nr 8/2014
Data i godzina: 2014/02/03, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. spółka Apator SA otrzymała zawiadomienie o wygraniu nieograniczonego przetargu zorganizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotem przetargu było wyłonienie dostawcy urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. Wartość projektu wynosi 20,2 mln zł netto, a dostawy zaplanowane są na lata 2014 – 2015.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu w terminie 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.