Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników komunalnych dla Energa Operator S.A.
Nr 29/2017
Data i godzina: 2017/07/20, 14:05
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że powziął informację o wyborze oferty Apator S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawę liczników komunalnych  1 i 3-fazowych ogłoszonym przez Energa Operator S.A.

Wartość oferty wynosi 16,6 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 roku, z możliwością wydłużenia terminu do 31 czerwca 2018 r. 

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 20%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 20 mln zł.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.