Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu Energa Operator SA
Nr 32/2021
Data i godzina: 2021/08/25, 12:04 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator SA. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu. 

Wartość oferty wynosi 57 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.   

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu, zgodnie z regulaminem Energa Operator SA. Zawarcie umowy przewidziane jest po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Podstawa prawna: art 17 ust.1 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.