Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników
Nr 63/2019
Data i godzina: 2019/12/16, 01:59 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że powziął informację o wyborze oferty Apator SA jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA i Enea Operator Sp. z o.o.  na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy.  

Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia z terminem realizacji w ciągu 2 lat od zakończenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 95 mln zł.  

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Podstawa prawna: art 17 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.