Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wyrok w sprawie pozwu spółki Pysense sp. z o.o.
Nr 49/2021
Data i godzina: 2021/11/30, 11:20 AM
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Zarząd Apator SA informuje, że Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu dzisiejszym oddalił w całości powództwo Pysense sp. z o.o. przeciwko Apator SA dotyczące zapłaty kwoty 21,5 mln zł i zasądził zwrot kosztów procesu na korzyść Emitenta.

Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny, a spółce Pysense sp. z o.o. przysługuje apelacja.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.