Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zamiar połączenia spółek zależnych
Nr 14/2018
Data i godzina: 2018/03/29, 15:08
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje o zamiarze połączenia w 2018 r. dwóch spółek zależnych, tj. Apator Control sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.

Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Apator Control (połączenie przez przejęcie) na spółkę Apator Elkomtech SA.

Obydwie spółki działają w ramach segmentu inteligentne sieci. W wyniku połączenia nastąpi wzrost efektywności zarządzania oraz uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów Spółek.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.