Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zamiar przeprowadzenia programu skupu akcji własnych
Nr 11/2018
Data i godzina: 2018/02/27, 07:04
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł/akcję w celu ich umorzenia. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł.

Zdaniem Zarządu obecna wycena rynkowa akcji Spółki jest znacznie niższa od ich wartości godziwej i nie odzwierciedla jej wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju. W związku z powyższym zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy, leży realizacja skupu akcji w celu ich umorzenia, przez co możliwe będzie uzyskanie wzrostu ich wartości.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła powyższą propozycję przeprowadzenia skupu akcji własnych i postanowiła rekomendować jej przyjęcie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanemu na dzień 28 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art 17 ust 1. Rozporządzenia MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.