Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zamiar rozszerzenia składu Zarządu Apator SA - korekta raportu wynikająca z oczywistej omyłki pisarskiej
Nr 44/2016
Data i godzina: 2016/12/02, 04:51 PM
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Emitent informuje, że w raporcie bieżącym nr 44/2016, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, podano nieprawidłową datę zamiaru rozszerzenia składu Zarządu Apator S.A., tj. podano datę 1 stycznia 2016 roku a powinno być 1 stycznia 2017 roku.

Poniżej prawidłowa treść raportu bieżącego:

Rada Nadzorcza Apator S.A. informuje, że zamierza z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzyć skład Zarządu Apator S.A. do czterech osób i powołać Panią Agnieszkę Nosal na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Zarządzającego Biznesem Opomiarowania Energii Elektrycznej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Agnieszki Nosal w skład Zarządu przewidziane jest w porządku obrad Rady Nadzorczej na posiedzeniu zwołanym na dzień 15 grudnia 2016 r.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.