Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych
Nr 65/2018
Data i godzina: 2018/10/31, 03:01 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 października 2018 roku zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 19 listopada 2009 roku.

Na mocy aneksu ustanowiono nowy limit na gwarancje kontraktowe dla Emitenta w kwocie 20 mln zł.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.