Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator
Nr 57/2019
Data i godzina: 2019/11/08, 02:27 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, nr 34/2018 oraz nr 54/2018 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.

Na mocy zawartego aneksu zmianie ulegnie sposób zabezpieczenia należności Banku, w ten sposób, że:

  • w miejsce hipoteki umownej łącznej do kwoty 26 mln zł ustanowionej na nieruchomościach należących do FAP Pafal SA oraz Apator Mining sp. z o. o., położonych odpowiednio w Świdnicy i Pszowie, nastąpi ustanowienie hipoteki umownej  do kwoty 26 mln zł na nieruchomości należącej do Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7,
  • w miejsce przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości należących do FAP Pafal SA i Apator Mining sp. z o .o., nastąpi przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7.

Powyższe działania służą porządkowaniu majątku Grupy Apator w celu ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.