Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w Spółce z branży OZE
Nr 44/2021
Data i godzina: 2021/11/17, 09:41 AM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. Emitent zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

ZE TWERD sp. z o.o. jest producentem urządzeń energoelektronicznych, w szczególności inwerterów przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarek i stacji szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych.

Na podstawie listu intencyjnego Strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia ww. umów.

Celem potencjalnej akwizycji jest przygotowanie, zgodnie ze strategią Grupy Apator, kompleksowej oferty dla dynamicznie rosnącej branży PV oraz dalszy rozwój rozwiązań wspierających m.in. infrastrukturę dla elektromobilności.

Potencjalna wartość transakcji to kilkanaście milionów złotych.

O rozstrzygnięciu prowadzonych negocjacji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.