Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umów na dostawy gazomierzy z Polską Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Nr 51/2021
Data i godzina: 2021/12/06, 03:36 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator Metrix SA zawarła z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”) umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez PSG.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 74,9 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia ich zawarcia.

Warunki umów przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%.

Podstawa prawna: art 17 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.