Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA
Nr 10/2021
Data i godzina: 2021/02/23, 15:22
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, Zarząd Apator SA informuje, że w wyniku wygranego przetargu zawarł umowy z 7 oddziałami PGE Dystrybucja SA ("PGE").

Przedmiotem podpisanych umów jest dostawa 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 35,5 mln zł w latach 2021 - 2022. PGE przysługuje również prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 9,9 mln zł. W związku z powyższym łączna potencjalna wartość kontraktu wynosi 45,4 mln zł.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.