Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy na dostawy gazomierzy przez Apator Metrix SA
Nr 35/2019
Data i godzina: 2019/06/24, 12:43 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. spółka zależna – Apator Metrix SA zawarła umowę na dostawę gazomierzy na rynek belgijski.

Dostawy realizowane będą w latach 2019-2023 z zastrzeżeniem, iż umowa dopuszcza możliwość skorzystania przez zamawiającego z opcji dodatkowych dostaw w latach 2024-2025.

Łączna wartość umowy to 13 mln – 21 mln EUR (w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu), tj.  55,4 – 89,5 mln zł (wg średniego kursu NBP dla EUR z dnia 21.06.2019).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.