Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA
Nr 74/2020
Data i godzina: 2020/12/30, 12:30 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. spółka zależna - Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2021 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln euro netto, tj. 27,2 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2020  r., 1 EUR = 4,5272 PLN).

Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych.

Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.