Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy z Enea Operator sp. z o.o. na dostawy liczników
Nr 12/2022
Data i godzina: 2022/02/24, 06:18 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. spółka zawarła z Enea Operator sp. z o.o. umowę na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM. 

Wartość umowy wynosi 23 mln zł, jednakże postanowienia umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia wartości umowy przez Enea Operator sp. z o. o. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość umowy może wynieść 46 mln zł.  

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.