Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy z Energa Operator S.A.
Nr 32/2017
Data i godzina: 2017/08/31, 12:44
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Energa Operator S.A.  („Zamawiający”), Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zawarł umowę z Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest dostawa komunalnych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 16,1 mln zł do końca 2017 r. z możliwością wydłużenia terminu do 31 czerwca 2018 r. oraz prawem opcji polegającym na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 20%.

W związku z powyższym, łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 20 mln zł. 


Warunki umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, które nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.