Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy z innogy Stoen Operator Sp. z o. o.
Nr 42/2018
Data i godzina: 2018/07/09, 12:36 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. („Zamawiający”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. zawarł umowę z Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest dostawa komunalnych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 20,9 mln zł netto w terminie do 30 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.