Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.
Nr 31/2017
Data i godzina: 2017/08/24, 12:20 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja S.A. („Zamawiający”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarł umowę z Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 18,1 mln zł w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,4 mln zł. W związku z powyższym, łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 23,5 mln zł. 

Warunki umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, przy czym całkowita odpowiedzialność Apator SA z ich tytułu ograniczona jest do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto. Zamawiający może jednak dochodzić od Apator SA odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Zawarcie umowy poprzedzone było postępowaniem odwoławczym, w wyniku którego utrzymano w mocy wybór oferty Apator SA jako najkorzystniejszej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.