Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 35/2020
Data i godzina: 2020/06/10, 15:10
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Murawskiego na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, że Pan Marcin Murawski pełni obecnie funkcje w Apator SA będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.