Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zmiana hipoteki, przeniesienie działalności spółki Apator SA do PSSE do Ostaszewa
Nr 17/2012
Data i godzina: 2012/04/25, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że zawarty został z Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do Umowy o kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 r. Dotyczy on zmiany zabezpieczenia kredytu z nieruchomości w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29 na nieruchomość położoną w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie. Wysokość hipoteki wynosi 13,8 mln zł, natomiast do spłaty całego kredytu pozostała kwota 11 mln zł. Aneks został zawarty w trybie korespondencyjnym w dniu 17 kwietnia 2012 r. i wpłynął do spółki w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Informację o zawarciu Umowy o kredyt długoterminowy Apator SA podał w dniu 25 kwietnia 2008 r. (raport bieżący nr 12/2008), a następnie informował o nim w raportach okresowych.

Budowa zakładu, który został obciążony hipoteką, została zakończona w I kwartale 2012 r. Do końca kwietnia 2012 r. przeniesiona zostanie do tego zakładu cała działalność spółki Apator SA.

Zwolniona nieruchomość w Toruniu zostanie sprzedana Galerii Copernicus 2 Sp. z o. o. najpóźniej do końca lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.