Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2018 rok
Nr 19/2019
Data i godzina: 2019/04/08, 15:18
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA  niniejszym informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok („Raporty”). Raporty miały zostać przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Nowa data publikacji została ustalona na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.