Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA w dniu 23.01.2012 r.
Nr 49/2011
Data i godzina: 2011/12/22, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA na dzień 23 stycznia 2012 roku.

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.