Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Nasz biznes

Strategia biznesowa

Motorem wzrostu Grupy Apator w kolejnych latach

będzie rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowa portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji.

CZYNNIKI WZROSTU

Bliżej innowacji
 • Rozwój urządzeń pomiarowych nowej generacji z elektronicznym - statycznym pomiarem oraz rozwiązań multienergetycznych
 • Rozwój rozwiązań i usług - wdrożenia oraz utrzymania systemów nadzoru i opomiarowania oraz predyktywnego zarządzania majątkiem sieciowym
 • Rozwój smart meteringu, usług billingowych, technologii IoT, systemów do odczytu i zarządzania danymi pomiarowymi w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne
Bliżej Klienta
 • Jesteśmy zawsze blisko Klienta
 • Pomagamy oszczędzać i zarządzać mediami i energią
 • Nasze systemy są łatwe w implementacji i obsłudze
 • Jesteśmy zaufanym partnerem
 • Jesteśmy ekspertami w tym, co robimy
Bliżej znaczy efektywniej
 • Dalsza poprawa efektywności operacyjnej poprzez szeroką automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych
 • Optymalizacja Grupy i dalszy rozwój funkcji wspólnych
 • Rozwój zasobów i doskonalenie kompetencji grupowych

MODEL BIZNESOWY

Grupa Apator działa w ramach trzech segmentów biznesowych:

STRATEGICZNE RYNKI

Utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym
Wzrost udziałów na rynkach strategicznych

(Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia)

Wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach

Grupa Apator w perspektywie najbliższych lat przewiduje istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%). Apator konsekwentnie dywersyfikuje rynki eksportowe i zwiększa udział eksportu w sprzedaży.

Głównym kierunkiem sprzedaży produktów i rozwiązań Grupy pozostaje Unia Europejska (z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, holenderskiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego). Rozwiązania Grupy Apator trafiają również do odleglejszych regionów świata (Ameryki Południowej, Afryki oraz na Bliski Wschód).

NASI KLIENCI

Energia elektryczna
 • Zakłady energetyczne/operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej
 • Hurtownie elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa elektromontażowe, elektroinstalacyjne, projektanci
 • Budownictwo, przemysł, kolej
 • Nowe grupy odbiorców działające w sektorze OZE
Woda i ciepło

Liczna, rozproszona grupa klientów: 

 • Przedsiębiorstwa sektora wod-kan
 • Przedsiębiorstwa energii cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe
 • Budownictwo, przemysł
Gaz
 • Odbiorcy instytucjonalni oraz spółki gazownicze

AKTUALNE TRENDY

Strategia biznesowa Grupy Apator

Sektor energetyczny, gazowy, jak również branża wod-kan - a zatem wszystkie obszary, w których działają spółki Grupy Apator - przechodzą w ostatnich czasach głębokie przeobrażenia i technologiczną transformację. Nasi eksperci nie tylko bacznie obserwują rynek i antycypują nowe trendy, ale także wychodzą im naprzeciw, odpowiadając na postępujące procesy decentralizacji, digitalizacji i dekarbonizacji sektora. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach IoT, dostarczamy narzędzi do poprawy efektywności energetycznej i lepszego, bardziej odpowiedzialnego, korzystania z zasobów energetycznych Ziemi.