Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Dane finansowe i raporty okresowe

Raporty okresowe

https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/istockphoto-1060244122-2048x2048.jpg
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2021 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2021 r.
(pdf) 2.13MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 262.82KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - prezentacja
(pdf) 937.73KB
file icon xlsx
Wyniki finansowe w pliku xls
(xlsx) 244.71KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/istockphoto-1060244122-2048x2048.jpg
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku
file icon pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(pdf) 1.64MB
file icon pdf
Raport biegłego z przeglądu sprawozdania
(pdf) 150.55KB
file icon pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i Grupy Apator
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Notatka prasowa
(pdf) 338.15KB
file icon xlsx
Skonsolidowany rachunek wyników w pliku xls
(xlsx) 15.25KB
file icon pdf
Prezentacja dot. wyników za I półrocze 2021
(pdf) 1.44MB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/istockphoto-1060244122-2048x2048.jpg
Jednostkowy raport za I półrocze 2021 roku
file icon pdf
Opinia biegłego rewidenta
(pdf) 293.95KB
file icon pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
(pdf) 1.64MB
file icon pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i Grupy Apator
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Notatka prasowa dot. wyników za H1 2021
(pdf) 338.15KB
https://api.apator.com/uploads/images/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/istockphoto-1060244122-2048x2048.jpg
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r.
(pdf) 1.85MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 365.26KB
file icon xlsx
Wyniki finansowe GK Apator w pliku xls
(xlsx) 236.57KB
file icon pdf
Prezentacja dot. wyników za I kwartał 2021 r.
(pdf) 1.04MB
Grupa Apator
Skonsolidowane dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Dane skonsolidowane* 2014 r. 2015 r. 2016 r.  2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Przychody netto
ze sprzedaży ogółem
724 994 768 510 868 821 906 902 844 043 877 593 934 850
Zysk ze sprzedaży 101 863 75 653 70 425 72 129 98 274 74 534 80 559
EBITDA 130 784 110 915 102 126 103 893 134 311 126 288 131 100
Wynik netto 84 688 62 841 58 140 43 908 70 405 55 287 62 237
Suma bilansowa 700 183 794 267 841 684 839 482 839 190 887 836 874 949
Aktywa trwałe 362 106 430 329 450 114 460 942 455 068 472 363 496 611
Aktywa obrotowe 338 077 363 938 391 570 378 540 384 122 415 473 378 338
Kapitał własny 387 551 420 958 443 280 455 498 476 984 492 889 517 241
Zobowiązania 312 632 373 309 398 404 383 984 362 206 394 947 357 708

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE GRUPY APATOR (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
I
kwartał
Przychody netto 152 900 180 909 197 778 215 279 188 183 212 479 224 536 224 498
Zysk
ze sprzedaży
19 725 19 666 18 545 22 663 20 993 22 341 21 574 17 262
Zysk netto 16 178 16 681 13 749 17 178 15 144 15 427 17 337 41 354
II
kwartał
Przychody netto 181 875 183 599 222 543 235 478 207 893 210 782 237 408 237 418
Zysk
ze sprzedaży
26 475 15 809 21 619 19 289 25 648 20 736 22 845 15 835
Zysk netto 22 181 12 854 14 640 12 414 21 543 15 339 15 082 9 858
III
kwartał
Przychody netto 181 715 191 584 207 828 219 578 204 603 220 495 244 126 240 138
Zysk
ze sprzedaży
23 936 20 403 10 274 22 891 24 385 17 636 21 294 13 239
Zysk netto 22 346 19 917 7 844 17 186 17 632 14 534 16 909 13 019
IV
kwartał
Przychody netto 208 047 213 274 242 040 223 638 243 364 234 582 228 395  
Zysk
ze sprzedaży
31 501 20 179 28 354 18 695 27 248 14 056 15 210  
Zysk netto 24 130 13 772 27 888 9 837 16 086 9 927 13 497  

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA
Jednostkowe dane finansowe w pliku Excel

WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Dane jednostkowe * 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży ogółem 186 205 195 978 265 839 250 869 265 505 262 967 353 424
Zysk ze sprzedaży 16 299 13 384 29 009 22 662 27 260 12 072 28 942
EBITDA 24 890 23 236 39 160 34 512 39 893 27 978 41 640
Wynik netto 48 998 58 351 77 709 52 982 67 323 54 072 51 555
Suma bilansowa 395 800 410 423 440 234 462 218 473 589 494 377 501 221
Aktywa trwałe 334 887 339 873 342 697 344 602 369 295 386 688 396 309
Aktywa obrotowe 60 913 70 550 97 537 117 616 104 294 107 689 104 912
Kapitał własny 235 662 266 960 310 758 325 870 348 476 355 188 369 404
Zobowiązania 160 138 143 463 129 476 136 348 125 113 139 189 131 817

* Działalność kontynuowana i zaniechana

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE APATOR SA (TYS. ZŁ)

Kwartał Wybrane dane * 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
I
kwartał
Przychody netto 35 546 46 343 52 329 59 856 52 457 71 098 67 475 69 595
Zysk
ze sprzedaży
2 227 1 120 4 991 4 812 3 803 12 348 9 452 3 781
Zysk netto 1 396 19 616 19 484 3 406 7 446 10 088 7 433 1 559
II
kwartał
Przychody netto 48 482 54 896 75 110 64 641 71 693 65 053 97 471 75 557
Zysk
ze sprzedaży
5 360 5 347 10 290 6 411 11 798 2 886 6 765

-4 531

Zysk netto 41 261 33 829 34 017 38 802 43 912 40 781 34 275 26 671
III
kwartał
Przychody netto 50 708 49 425 68 279 61 955 69 446 65 178 108 258 73 265
Zysk
ze sprzedaży
4 976 6 294 7 153 6 267 7 320 821 10 558 -2 466
Zysk netto 2 833 4 434 7 017 6 913 11 411 - 122 7 788 -1 330
IV
kwartał
Przychody netto 51 330 45 314 70 197 64 238 71 909 61 638 80 220  
Zysk
ze sprzedaży
3 730 696 6 572 5 075 7 167 - 3 676 2 366  
Zysk netto 3 386 554 17 113 2 823 4 554 3 324 2 293  

* Działalność kontynuowana i zaniechana

Apator SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych finansowych zawartych na stronie internetowej. Prezentowane dane służą wyłącznie celom informacyjnym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.