Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Relacje inwestorskie

Podstawowe informacje o grupie Apator

Od ponad 25 lat
spółka notowana
na GPW w Warszawie
Spółka jest uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv
934,9 mln zł przychodów
ze sprzedaży oraz
62,2 mln zł zysku netto w 2020 r.
Ponad 40% sprzedaży
poza Polską
Fact Sheet Grupa Apator
Najważniejsze informacje o Grupie Apator

Regularna wypłata dywidendy

Systematycznie od debiutu na GPW w 1997 roku Apator wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy oraz prowadzi program skupu akcji własnych.

Polityka dywidendy

Raporty

Data i godzina:
2021/11/17 10:05 AM
Kategoria:
Kwartalne
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I-III kwartały 2021 r.
(pdf) 2.13MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 262.82KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - prezentacja
(pdf) 937.73KB
file icon xlsx
Wyniki finansowe w pliku xls
(xlsx) 244.71KB
Data i godzina:
2022/01/27 10:38 AM
Kategoria:
Kupno/sprzedaż akcji
file icon pdf
Notyfikacja M. Lewicki Apator 26.01.2022
(pdf) 8.26KB

Aktualny kurs akcji

01/27/2022
APT
Apator S.A.
Kurs 19 zł
  • Kurs minimalny 18,8 zł
  • Kurs maksymalny 19,1 zł
Zmiana
0,1 zł
Wolumen [szt.]:
4527

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje
imienne
Akcje na
okaziciela
Suma akcji Liczba głosów Udział
w kapitale
Udział
w głosach
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 124 624 2 312 000 5 874 128 7,05% 10,72%
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobą blisko związaną*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 303 602

(1 303 602)
641 672

(163 136)
1 945 274

(1 466 738)
5 856 080

(5 377 544)
5,93%

(4,47%)
10,69%

(9,82%)
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,64% 8,00%
Zbigniew Jaworski 760 848 679 152 1 440 000 3 722 544 4,39% 6,79%
Apator
Mining sp. z o.o.**
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 10,98% 6,57%
Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Santander S.A.***
0 3 338 000 3 338 000 3 338 000 10,18% 6,09%
Kazimierz i Zdzisława
Piotrowscy (łącznie)
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,51% 5,14%
Pozostali akcjonariusze 2 466 187 15 331 533 17 797 720 25 196 281 54,32% 46,00%
Ogółem**** 7 337 001 25 440 227 32 777 228 54 788 231 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie ze osobą blisko związaną (w rozumieniu rozporządzenia MAR) posiada 1 917 308 akcji. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
*** Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. - Stan posiadania ustalony na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ Apator SA, tj. na dzień 2.10.2021 r
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobą blisko związaną.

KALENDARIUM

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
28.04.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
28.04.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
19.05.2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
31.08.2022 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r.
31.08.2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
17.11.2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

Okresy zamknięte w 2022 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2022 28.02.2022 raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.
29.03.2022 28.04.2022 raportów rocznych za rok obrotowy 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
19.04.2022 19.05.2022 raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
01.08.2022 31.08.2022 raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
18.10.2022 17.11.2022 raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
28.04.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
28.04.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
19.05.2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
31.08.2022 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r.
31.08.2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
17.11.2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

Okresy zamknięte w 2022 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2022 28.02.2022 raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.
29.03.2022 28.04.2022 raportów rocznych za rok obrotowy 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
19.04.2022 19.05.2022 raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
01.08.2022 31.08.2022 raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
18.10.2022 17.11.2022 raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Konferencje dla analityków i inwestorów z udziałem Zarządu Apator SA

Materiały wideo

 

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji. 

 

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

 
play button

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji. 

 
play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci.

Przydatne linki

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.