Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA - 18.10.2021

W dn. 18. października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA wyraziło zgodę na połączenie spółek Apator SA i Apator Elkomtech SA poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA.  

Z dn. 1.01.2022 r. spółka Apator Elkomtech, wraz ze swoimi oddziałami, znajdzie się w strukturach Apator SA. 

Apator Elkomtech specjalizuje się w wytwarzaniu systemów sterowania i nadzoru klasy SCADA oraz specjalistycznych urządzeń wspomagających zarządzanie siecią elektroenergetyczną.  Spółkę tworzą obecnie połączone zasoby łódzkiego Elkomtechu, toruńskiej spółki Apator Control, włączonej do Elkomtechu w 2019 r. oraz zespołu Atrem, który zasilił szeregi spółki w 2020 r., co pozwoliło rozszerzyć kompetencje i ofertę linii w zakresie urządzeń i software’u dla sektora gazu.

Włączenie Apator Elkomtech do Apator SA stanowi kolejny etap konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej zaplanowanej w strategii biznesowej Grupy Apator. Działanie to pozwoli rozwijać kompleksowe rozwiązania dla rynku (hardware + software) a także w pełni wykorzystać nowe szanse rynkowe w obszarach OZE oraz efektywności energetycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA zostało zwołane na dzień 18 października 2021 r., g. 11.00 w Hotelu Filmar w Toruniu (ul. Grudziądzka 39-43, Centrum Konferencyjne).

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia (zobacz)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA

Uwaga:
Akcjonariusze posiadający akcje imienne Apator SA, aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dyspozycji żądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA w swoim biurze maklerskim, w terminie do dnia 4 października br.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA - 29 czerwca 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r., godz. 11:00 w hotelu Filmar (Toruń).

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia (zobacz) 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.