Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Dodatkowe zamówienia w ramach kontraktu "Rynek Mocy"
Nr 62/2020
Data i godzina: 2020/11/20, 16:30
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu "Rynek Mocy".  Łączna wartość tych zamówień na dzień publikacji raportu wynosi 23,5 mln zł. 

Kontrakt, o którym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 19/2020, dotyczy dostaw 3-fazowych liczników energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 (małych i średnich przedsiębiorstw) na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy. 

Emitent wskazuje, że w ramach w/w kontraktu zrealizował już wszystkie zamówienia podstawowe oraz opcje o łącznej wartości 95,2 mln zł. Dostawa dodatkowych zamówień nastąpi w terminie do lutego 2021 r.  

Podstawa prawna: art 17 ust. 1 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.