Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 49/2014
Data i godzina: 2014/11/28, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 27 listopada 2014 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1000 akcji na okaziciela spółki Apator SA, w tym:

  •  61 akcji po średniej cenie 36,67 zł za jedną akcję,
  •  231 akcje po średniej cenie 36,99 zł za jedną akcję,
  •  708 akcji po średniej cenie 37,00 zł za jedną akcję,

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.