Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie przez Apator SA 30% udziałów w spółce Apator Rector sp. z o. o. – aktualizacja informacji poufnej
Nr 32/2014
Data i godzina: 2014/07/01, 12:00 AM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. zawarta została umowa nabycia 30% udziałów spółki Apator Rector sp. z o. o. za kwotę 17,9 mln zł. W ramach tej transakcji Apator SA nabył od dwóch osób fizycznych 300 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł za jeden udział. Udziały te stanowią 30% kapitału zakładowego spółki Apator Rector sp. z o.o. oraz 30% ogólnej liczby głosów. Przeniesienie prawa własności udziałów nastąpiło w dniu 1 lipca 2014 r. Apator SA posiada obecnie 100% udziałów w spółce Apator Rector sp. z o. o. Nabycie udziałów spółki Apator Rector sp. z o.o. jest dla Apator SA inwestycją długoterminową. Źródłem finansowania udziałów są środki własne spółki Apator SA.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.