Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nieodpłatne nabycie akcji Apator SA od Apator Mining Sp. z o.o. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia
Nr 45/2011
Data i godzina: 2011/12/02, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że w styczniu 2012 roku planowane jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA, którego przedmiotem byłoby:

  • zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 r. ,
  • likwidacja Funduszu umorzenia akcji,
  • nieodpłatne nabycie 2 mln akcji Apator SA od Apator Mining sp. z o. o. (spółka zależna) w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza Apator SA na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2011 r. pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu Apator SA.

Ostateczna decyzja w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA zostanie przekazana do publicznej wiadomości po uzyskaniu opinii z biur maklerskich, które będą uczestniczyły w transakcji nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego przeprowadzone zostanie na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.