Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA
Nr 38/2021
Data i godzina: 2021/09/22, 14:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 października 2021 roku, godz. 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Załącznik rb 38 2021 ogloszenie o NWZA Apator
(pdf) 279.81KB

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.