Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nr 12/2017
Data i godzina: 2017/05/11, 04:07 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA, wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.