Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nr 18/2018
Data i godzina: 2018/04/30, 09:51
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.