Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Podwyższenie deklarowanej kwoty wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012
Nr 14/2013
Data i godzina: 2013/05/14, 12:00 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że podwyższa deklarowany poziom dywidendy za rok obrotowy 2012 z kwoty 1,20 zł brutto na jedną akcję do kwoty 1,40 zł brutto na jedną akcję. W dniu 14 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie zarekomendowała powyższą propozycję Zarządu.

Na poczet dywidendy z zysku za 2012 rok wypłacona została w grudniu 2012 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na jedną akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA.


Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.