Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rejestracja połączenia Apator SA ze spółką zależną Apator Elkomtech SA
Nr 1/2022
Data i godzina: 2022/01/03, 12:43 PM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia Emitenta tj. spółki Apator SA z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Apator SA wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Apator Elkomtech SA.

Z uwagi na fakt, iż Apator SA był właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbyło się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, a także bez wydania nowych akcji.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.