Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018
Nr 12/2019
Data i godzina: 2019/03/01, 09:55 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,30 zł brutto na jedną akcję. Na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na 1 akcję.

Ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy zostanie podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.