Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znaczącej umowy
Nr 14/2015
Data i godzina: 2015/04/02, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2015 i 12/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Zarząd Apator SA informuje, że został spełniony jedyny warunek zawieszający umowę nabycia spółki Miitors ApS. z siedzibą w Danii, dotyczący realizacji warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym spółka Apator Powogaz SA dokonała płatności za 100% udziałów i z dniem 1 kwietnia 2015 r. stała się właścicielem spółki Miitors ApS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.