Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znacznej umowy
Nr 23/2015
Data i godzina: 2015/05/27, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że został spełniony jeden z dwóch warunków zawieszających umowę na dostarczenie dla S&T Services Polska sp. z o.o. (dalej „S&T”) liczników energii elektrycznej OSGP w ramach projektu Smart City Wrocław. Warunek dotyczył wyrażenia przez lidera konsorcjum - LG CNS Co. Ltd zgody na realizacje projektu SCW przez S&T. O spełnieniu się drugiego warunku zawieszającego Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.