Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Nr 2/2015
Data i godzina: 2015/01/13, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  •  za IV kwartał 2014 roku - 19 lutego 2015 roku (czwartek),
  •  za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku (piątek),
  •  za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 roku (poniedziałek).

 2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 31 sierpnia 2015 roku (poniedziałek).

 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 31 sierpnia 2015 roku (poniedziałek).

 4. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 roku (czwartek).

 5. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 roku (czwartek).

Na podstawie §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2014 roku.

Na podstawie § 83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Apator SA publikuje wyłącznie rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA.

Podstawa prawna: §103 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.