Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Nr 2/2016
Data i godzina: 2016/01/08, 13:46
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

    - za IV kwartał 2015 roku - 25 lutego 2016 roku (czwartek),

     - za I kwartał 2016 roku - 10 maja 2016 roku (wtorek),

     - za III kwartał 2016 roku - 10 listopada 2016 roku (czwartek).

 2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 29 sierpnia 2016 roku (poniedziałek).

 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 29 sierpnia 2016 roku (poniedziałek).

 4. Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek).

 5. Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok - 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek).

Na podstawie §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2016 roku.

Na podstawie § 83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Apator SA publikuje wyłącznie rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA.

Podstawa prawna: §103 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.