Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Nr 7/2018
Data i godzina: 2018/01/29, 12:50 PM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  •        za IV kwartał 2017 roku - 27 lutego 2018 roku (wtorek),
  •        za I kwartał 2018 roku - 17 maja 2018 roku (czwartek),
  •        za III kwartał 2018 roku - 15 listopada 2018 roku (czwartek).

Raporty półroczne za I półrocze 2018 roku:

  •        jednostkowy raport półroczny – 30 sierpnia 2018 roku (czwartek),
  •        skonsolidowany raport półroczny – 30 sierpnia 2018 roku (czwartek).

Raporty roczne za 2017 rok:

  •       jednostkowy raport roczny - 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek),
  •       skonsolidowany raport roczny - 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek).

Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku nie będzie publikowany.

Zgodnie z §83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.