Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Udzielenie pożyczki spółce zależnej
Nr 44/2017
Data i godzina: 2017/11/27, 15:39
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 Zarząd Apator S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27.11.2017 r. Emitent udzielił spółce zależnej - Apator Rector sp. z o.o. pożyczki w wysokości 30 mln zł.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.