Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór Apator Metrix SA jako dostawcy gazomierzy inteligentnych o wartości ok. 65 mln euro
Nr 30/2021
Data i godzina: 2021/07/27, 06:03 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Metrix SA została wybrana jako dostawca inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii.

Połączenie belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga) wybrało ofertę Landis+Gyr (Belgia) jako najkorzystniejszą na dostawę kompleksowego rozwiązania typu „Dane Jako Usługa" (ang. DaaS Data-as-a-Service), składającego się z centralnego systemu nadrzędnego oraz dostawy inteligentnych liczników mediów.

W związku z powyższym Apator Metrix SA, jako partner Landis+Gyr, w latach 2023 – 2031 dostarczy ok. 1 miliona inteligentnych gazomierzy iSMART2 o wartości ok. 65 mln euro (tj. ok. 300 mln zł, wg średniego kursu NBP z dnia 27 lipca 2021 r., 1 EUR= 4,5954 zł).

Umowa pomiędzy Apator Metrix oraz Landis+Gyr zostanie zawarta na przełomie III/IV kwartału 2021 r. Warunki przetargu, w tym uregulowania w zakresie odpowiedzialności, zobowiązań i gwarancji nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego typu przetargach w UE.​

Spółka Apator Metrix SA, jako jeden z głównych producentów gazomierzy w Europie i produkcją wyskalowaną na ok. 2 mln szt. rocznie, jest przygotowana technologicznie i operacyjnie do realizacji wdrożenia.

Podstawa prawna: art 17 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.