Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników
Nr 56/2020
Data i godzina: 2020/10/27, 03:51 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator SA. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu.  

Wartość oferty wynosi 67,0 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.   

Jednocześnie Zarząd informuje, że Energa Operator SA w wyniku przejęcia przez Grupę Orlen przestała być Zamawiającym w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza m.in., że uczestnikom przetargu nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszego wyboru przewidzianego w w/w ustawie.   

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.