Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników
Nr 2/2021
Data i godzina: 2021/01/05, 06:00 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja SA (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe).

Wartość oferty wynosi 45,4 mln zł, w tym prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 9,9 mln zł.

Dostawy realizowane będą w latach 2021-2022.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyniku przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.