Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór oferty Apator S.A. w przetargu TAURON Dystrybucja S.A.
Nr 22/2022
Data i godzina: 2022/04/22, 05:03 PM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta Apator S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Dostawy statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej” w zakresie zadania 3 i 4.

Wartość oferty w zakresie zadań 3 i 4 dotyczących dostaw komunalnych liczników 3-fazowych NORAX 3 wynosi 34,8 mln zł, a warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia dla każdego zadania o 30%.

W związku z powyższym całkowita wartość oferty może wynieść 45,2 mln zł.

Realizacja dostaw w zakresie zamówienia podstawowego nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

O podjęciu decyzji o zawarciu umowy lub odstąpieniu od jej zawarcia, Apator SA poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.