Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zamiar połączenia ze spółką zależną Apator Elkomtech SA
Nr 28/2021
Data i godzina: 2021/06/30, 15:32
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w ramach optymalizacji struktury grupy kapitałowej i konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej  podjął decyzję o  zamiarze włączenia spółki Apator Elkomtech SA (Łódź) do Apator SA (Toruń).

W wyniku połączenia spodziewane jest zwiększenie efektywności zarządzania oraz uzyskanie synergii rynkowych.

Połączenie planowane jest poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z uwagi na fakt, iż Apator SA jest właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbędzie się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, a także bez wydania nowych akcji.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.